czwartek, 28 lipca 2016

Gdzie rosną literki?

Z tomu: "Ulotne chwile"
Udział biorą: Mama, Tata, Wujek J., Filip (l. 4), Kacper ( 1 r. 8/12 m-cy)

M: Kacper coś dziś nie w sosie jest.
F: Bo mu rosną literki!
T. , M. Wujek J.: Co mu rośnie!!!???
F: Literki, tak pan doktor powiedział.
M: Tak, Kacperkowi wychodzą trzy trójki.